Vetenskapliga referenser

Aronia och din hälsa

Blodtryck

(mänsklig studie)

Publicerad i: Official Journal of the European Atherosclerosis Society.

Den här studien gjordes på 44 personer som hade haft en hjärtattack och satts på statiner. Man gav Aronia extrakt 3 ggr/dag till hälften (85 mg/dag) av dem. Aroniagruppen fick lägre systoliskt och diastoliskt tryck med i genomsnitt 11 och 7,2 mmHg.

Combination therapy of statin with flavonoids rich extract from chokeberry fruits enhances reduction in cardiovascular risk markers in patients after myocardial infraction (MI).Atherosclerosis, 194, 179-184.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/

(mänsklig studie)

Publicerad i: International medical journal of experimental and clinical research.

25 patienter med metaboliskt syndrom fick Aronia 3 ggr/dag i 2 månader. Man reducerade systoliskt och diastoliskt tryck med i genomsnitt 11,5  och 5 mmHg.
“Conclusion:Aronia extract may be of benefit to patients with MS. This seems to result from the influence of anthocyanins and possibly other flavonoids on blood pressure, serum level of ET-1, lipids, and oxidative status”

Aronia melanocarpa extract reduces blood pressure, serum endothelin, lipid, and oxidative stress marker levels in patients with metabolic syndrome. Med Sci Monit. 2010 Jan;16(1):CR28-34.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20037491

Cancer

Ett mycket intressant område, och kanske det Aronian är mest känd för i Sverige. Svenska myndigheter har t o m gått ut med att den är “cancerhämmande”. De mekanismer som Aronian verkar genom är många, antioxidanter, enzymsystem, apoptosis, anti-patogen, immunförsvarsstimulerande mm. Den används också lämpligen under konventionell behandling, alltså cellgifter och strålning, för att öka behandligens effektivitet och minska biverkningar. Tyvärr är den Svenska sjukvården ofta (inte alltid) dåligt införstådd med denna aspekt. Det finns många undersökningar som visar på att detta är effektivt, och utomlands används denna typ av (antioxidantrika, polyfenolrika) naturliga födoämnen som komplement vid konventionell behandling.

“Dessa sekundära plantämnen besitter högaktiva cancerhämmande egenskaper, som griper in i de processer som leder till utveckling av tumörer” – Béliveau/Gingras, Krebszellen mögen keine Himbeeren, Kösel-Verlag 2008.

En hel del forskning har gjorts på anthocyaniners terapeutiska effekter i samband med cancer och skydd mot cancer. I test på djur och råttor har anthocyaniner visat sig vara en potent allierad i samband med tarmcancer. De visade sig mycket effektiva att begränsa cancercellers tillväxt i ett experiment där cancerogena celler odlades i provrör. Många undersökningar har visat att anthocyaniner siktar in sig på och påverkar cancerogena celler och lämnar andra i fred. Man vet idag inte helt hur anthocyaniner bekämpar cancerogena celler. Men man har lyft fram tre faktorer, DNA-skydd, apoptosis och förhindrande av angiogenes.

Genom att skydda cell-DNA från oxidativ skada förhindras en av de första stegen i en process av cellulär dysfunction som leder till cancer. Effekterna av flera olika anthocyaniner på experimentellt orsakade skador på cell-DNA har visats i samband med en undersökning om levercancer hos råttor. Anthocyaninerna skyddade mot cellulär toxicitet, skador på DNA-kedjor och andra oxidativa skador.

Apoptosis är ”cellsjälvmord”, en naturlig mekanism där dysfunktionella celler tas av daga, innan de hinner bli cancerogena. Det har visat sig att polyfenoler triggar den här processen.
För mer information om hur apoptosis fungerar http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/Apoptosis.html
En undersökning om polyfenoler och apoptosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2635670/

Angiogenes är den process där nya blodkärl bildas. Det är en naturlig del av läkning och tillväxt. Men det är också ett steg där tumörer övergår till elakartat tillstånd och snabb tillväxt. Att hindra abnormal angiogenes har blivit en av de viktigaste terapeutiska verktygen för att skydda mot cancer som nu utvärderas i läkemedelsforskning. Det lär vara en av de viktigaste anledningarna till att anthocyaniner kan skydda mot cancer.

scheme-cancer-prevention

(in vitro)

Publicerad i: Journal of medicinal plant research

Bröstcancerpatienter har högre markörer av oxidativ stress. Studien visade på minskade sådana markörer när man tog Aronia extrakt.

An extract from berries of Aronia Melanocarpa modulates the generation of superoxide anion radicals in blood platelets from breast cancer patients. Planta Med. 2009 Oct;75(13):1405-9. Epub 2009 May 14.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444773

(möss)

Publicerad i: International journal of cancer. Predictive oncology.

Möss som fick Aronia och samtidigt exponerades för cigarettrök ““were found to attenuate the yield of tumors induced by individual carcinogens in the rodent digestive tract and mammary gland”, d v s man såg minskad tillväxt hos tumörer som framkallats av carcinogener.

Inhibition of lung tumor development by berry extracts in mice exposed to cigarette smoke.Int J Cancer. 2012 Feb 13. doi: 10.1002/ijc.27486. [Epub ahead of print]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22328465

En Svensk artikel om Aronia och Gurkmeja.

Hallå alla hälskostbutiker – Svart aronia och gurkmeja botar cancer enligt forskning.
http://newsvoice.se/2013/01/14/halla-alla-halskostbutiker-svartaronia-och-gurkmeja-botar-cancer/

En direktlänk till undersökningen som artikeln ovan refererar till:
Researchers from the Department of Natural Sciences at Middlesex University in the U.K. have made a fascinating discovery concerning two natural “superfood” compounds and their ability to kill cancer cells. It turns out that both chokeberry extract (Aronia melanocarpa) and turmeric (Curcuma longa) work together with one another to stop the spread of malignant cancer cells, as well as induce cancer cell death, a process more commonly known as apoptosis.
http://www.naturalnews.com/037476_aronia_curcumin_brain_cancer.html

Tarmcancer

Ett forskningsområde där Aronian fått extra mycket uppmärksamhet.

(in vitro)

Publicerad i: Nutrition and Cancer: An International Journal, research from the University of Maryland

Studien visar 60% tillväxtminskning av HT-29 tarmcancerceller.

Anthocyanin-rich extract from Aronia meloncarpa E induces a cell cycle block in colon cancer but not normal colonic cells.  Nutr Cancer. 2003;46(2):186-96.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14690795

(in vitro)

En undersökning om polyphenoler i hallon och deras påverkan på tarmcancer.
“The results indicate that raspberry phytochemicals likely to reach the colon are capable of inhibiting several important stages in colon carcinogenesis in vitro.”

Colon-available raspberry polyphenols exhibit anti-cancer effects on in vitro models of colon cancer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1868020/

(in vitro)

Studie gjord på leukemiceller i labmiljö (in vitro). “Results from this study suggest that significant anticancer potential is present in both cultivated and wild Aronia”

Chemopreventive Potential of Flavonoid Extracts from Plantation-bred and Wild Aronia melanocarpa (Black Chokeberry) Fruits. JFS 71: C480-C488
http://fbns.ncsu.edu/lilalab/Publications/Journals/Sueiro%20and%20others%2006.pdf

Antioxidantrika frukter, som Aronia och Acai, triggar något som heter apoptosis, vilket är en mekanism som får dysfunktionella (precancerogena) celler att begå självmord.

Aronia melanocarpa juice induces a redox-sensitive p73-related caspase 3-dependent apoptosis in human leukemia cells.
Sharif T1, Alhosin M, Auger C, Minker C, Kim JH, Etienne-Selloum N, Bories P, Gronemeyer H, Lobstein A, Bronner C, Fuhrmann G, Schini-Kerth VB.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22412883

En till undersökning på samma tema.

Induction of apoptosis and reduction of MMP gene expression in the U373 cell line by polyphenolics in Aronia melanocarpa and by curcumin.
Abdullah Thani NA1, Sallis B, Nuttall R, Schubert FR, Ahsan M, Davies D, Purewal S, Cooper A, Rooprai HK.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842701

Diabetes

Förutom att reglera blodsocker och insulinproduktion kan Aronia kan hjälpa till vid diabetes relaterad neuropati, och har visat sig särskilt effektiv tillsammans med alfa-liponsyra.

(mänsklig studie)

Studien gjordes på 48 patienter, varav det fanns både de som var beroende av insulin och de som inte var det. Resultatet sammanfattas: “Accumulated data illustrated the hypoglycemic potential of Aronia juice. The precise mechanism of its action is unknown but its beneficial effects and good taste make it a valuable adjunct to the dietary treatment of patients with diabetes mellitus.”

Effects of Aronia melanocarpa juice as part of the dietary regimen in patients with diabetes mellitus.Folia Med (Plovdiv). 2002;44(3):20-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12580526

(möss)

En studie på möss visade på en blodsockersänkande effekt hos Aronia.

Ingestion of black chokeberry fruit extract leads to intestinal and systemic changes in a rat model of prediabetes and hyperlipidemia.Plant Foods Hum Nutr. 2008 Dec;63(4):176-82. Epub 2008 Aug 23.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726160

(möss)

“In conclusion, AMFJ significantly decreased the streptozotocin-induced abnormalities in blood glucose and TG in diabetic rats and might be useful in prevention and control of diabetes mellitus and diabetes-associated complications.”

Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozotocin-induced diabetic rats.
Valcheva-Kuzmanova S1, Kuzmanov K, Tancheva S, Belcheva A.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17440626

Hjärnan

Hjärnan är särskilt känslig för oxidativ stress. Den förbrukar ca 20% av vår totala energi, och den består till stor det av fett. Man vet idag att oxidativ stress är en stor bidragande orsak till neurogenerativa sjukdomar som demens, alzheimer och parkinson. Polyfenoler från t ex frukt har visat sig ha många positiva effekter på hjärnan. Det finns mängder av undersökningar kring ämnet, och här är bara ett litet urval.

Här är en länk som handlar om den kända Kame studien, som publicerades i The American Journal of Medicine 2006. Man kom fram till att frukt o grönsaksjuice kunde minska risken för uppkomst av Alzheimer med 76%.

“Commentary: In this large epidemiologic study, the authors found that regular consumption of fruit and vegetable juice (at least every other day) delayed the onset of Alzheimer’s disease, particularly in those at high risk for the disease. Subjects who reported drinking juices at least three times a week had a 76% reduction in the risk of developing signs of Alzheimer’s disease. This may be related to the non-vitamin antioxidant polyphenols that are concentrated in the skins and peels of fruits and vegetables.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2266591/

(in vitro)

Publicerad i Food Chemistry

En undersökning om Aronia och dess möjliga skyddande effekter vid Alzheimer säger  “Lemonjuice and chokeberry mixture beverage inhibited hcolinesterase activity”, och fortsätter “their inhibition of cholinesterase is of interest regarding neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, or senile dementia.”

Phytochemical profile of a blend of black chokeberry and lemon juice with cholinesterase inhibitory effect and antioxidant potential.
Gironés-Vilaplana A1, Valentão P, Andrade PB, Ferreres F, Moreno DA, García-Viguera C.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23442660

“Research from our laboratory has shown that nutritional antioxidants, such as the polyphenols found in blueberries, can reverse age-related declines in neuronal signal transduction as well as cognitive and motor deficits. Furthermore, we have shown that short-term blueberry (BB) supplementation increases hippocampal plasticity.”

The beneficial effects of fruit polyphenols on brain aging.
Lau FC1, Shukitt-Hale B, Joseph JA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16194581

Citat från undersökningen nedan:
Research from our laboratory suggests that dietary supplementation with fruit or vegetable extracts can decrease the age-enhanced vulnerability to oxidative stress and inflammation. Additional research suggests that the polyphenolic compounds found in fruits such as blueberries may exert their beneficial effects through signal transduction and neuronal communication. Thus, nutritional intervention may exert therapeutic protection against age-related deficits and neurodegenerative diseases.

Nutritional intervention in brain aging: reducing the effects of inflammation and oxidative stress.
Lau FC1, Shukitt-Hale B, Joseph JA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17612057

Till sist en tidskriftsartikel om att polyfenoler i kombination med rätt sorts fettsyror kan hjälpa till att bilda nya hjärnceller såväl som att skydda befintliga celler. Artikeln innehåller länkar till vetenskapliga undersökningar.

Polyphenols and Polyunsaturated Fatty Acids Contribute to Building New Brain Cells
http://www.naturalnews.com/028122_polyphenols_brain_cells.html

Hjärtattack eller stroke (återhämtning efter)

(mänsklig studie)

Endothelial progenitor cells (EPC) är benmärgsceller som reparerar skadad vävnad efter en hjärtattack. De används snabbt upp och har i allmänhet allt större problem att göra sitt jobb ju mer arterioskleros utvecklas. Aronia ökade telomerasaktivitet i dessa celler, vilket gör dem mer effektiva.
Slutsats: “In view of the fact that chokeberry (Aronia) flavonoids reduce the severy of inflammation, regardless of statins, they can be ued clinically for secondary prevention of ischaemic heart disease.”

Combination therapy of statin with flavonoids rich extract from chokeberry fruits enhances reduction in cardiovascular risk markers in patients after myocardial infraction (MI).Atherosclerosis, 194, 179-184.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/

Hjärta-kärlpolyphenols

Den viktigaste gruppen av antioxidanter i Aronia är polyfenoler. Deras effekter på hälsan har varit föremål för många vetenskapliga undersökningar de senaste åren. De är en grupp ämnen med kraftigt cellskyddande egenskaper. Man vet inte hur många substanser som kan klassificeras till gruppen, men man gissar på tusentals. De finns i vissa växter, t ex Aronia, blåbär, fläder, jordgubbar, sura körsbär och lila sötpotatis, och är från röda, mörklila till nästan svarta i färgen. Mycket av forskningen på polyfenoler har handlat om deras förmåga att bidra till hjärtats och kärlens hälsa, blodtrycksreglerande verkan och antimikrobiell funktion.

En typ av polyfenol som finns rikligt i Aronia är anthocyanin. Faktum är att Aronia är en av världens mest rika källor till anthocyaniner. De är kända bl a för sin förmåga att skydda fina blodkärl och hålla deras väggar elastiska och underlätta deras genomtränglighet. En typ av anthocyanin i Aronia är cyanidin-3-glucosid (C-3-G), men det finns många andra också. Den har visat sig begränsa oxidativ skada på blodfetter (som LDL-kolesterol), och är kraftigare än resveratrol (den beryktade antioxidanten i rödvin) och vitamin-C.

Ultraviolett strålning från solen skapar vad som kallas reactive oxygen species (ROS), vilka kan orsaka stor cellulär skada och t o m celldöd. 2005 undersökte forskare den skyddande effekten av C-3-G på celler i mänsklig hud. Det visade sig att behandling med C-3-G innan UV-exponering förhindrade celldöd och DNA-skador. Särskilt duktigt var C-3-G på att skydda cellmembran. Anthocyaniner har även visat sig kunna skydda mot joniserande och radioaktiv strålning.

I kliniska studier har Aronia visat sig reducera inflammation i kärlväggar, reducera ACE och minska mängden ox-LDL som koagulerar vid kärlväggarna och som kan leda till en blockering. Processer som har visats orsaka hjärt-kärlsjukdom och så småningom hjärtattack eller stroke.

Aronians polyfenoler har effekt på hjärta-kärl hälsa framförallt genom att:
1) Hämma blodplättarnas tendens att klumpa ihop sig (trombocyt-aggregation)
2) Förbättra blodets förmåga att flyta lätt
3) Minska risken för arterioskleros
4) Verka blodtrycksreglerande
5) Motverka inflammation och inflammationskaskader

(mänsklig studie)

Följande undersökning följer 60 personer som haft en stroke och som redan satts på statiner. Resultatet, efter att halva gruppen fått Aronia extract 3 ggr/dag (85 mg/dag), visar på minskat blodtryck, mindre ox-LDL och reducerade inflammationsmarkörer. Undersökningen även citerad ovan för sina slutsatser om snabbare återhämtning och läkning av skador på blodkärl efter en stroke.
Det är samma undersökning som refererats till ovan.

Combination therapy of statin with flavonoids rich extract from chokeberry fruits enhances reduction in cardiovascular risk markers in patients after myocardial infraction (MI).Atherosclerosis, 194, 179-184.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/

(in vitro)

Citat från undersökningen:
Reactive oxygen species (ROS) play a critical role in the impairment of nitric oxide-mediated vascular functions and overall pathogenesis associated with cardiovascular disease. Plant pigment anthocyanins are exceptionally potent oxygen radical scavengers that produce beneficial effects in diseases outside the cardiovascular system. We examined for the first time the potential coronary vasoactive and vasoprotective properties of three anthocyanin enhanced extracts prepared from chokeberry (Ck), bilberry (B), or elderberry (E).”, “These results suggest that such extracts could have significant beneficial effects in vascular disease.

Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts.  J Appl Physiol. 2006 Apr;100(4):1164-70. Epub 2005 Dec 8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339348

En pågående studie om Aronia och dess verkar på hjärt-kärlsjukdom hos före detta rökare.
“Our hypothesis is that dietary chokeberry polyphenols reduce cardiovascular disease risk in former smokers by improving cholesterol profiles and inhibiting inflammation and oxidative stress.”

http://today.uconn.edu/blog/2012/01/uconn-researchers-awarded-state-grants-for-study-of-tobacco-related-disease/

Jordgubbar o blåbär kan minska risk för hjärtattack hos kvinnor med hälften,  enligt en undersökning publicerad av American Heart Association. Samma ämnen finns i Aronia, så det gäller naturligtvis även här.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130114152954.htm

(möss)

Studie på möss som undersöker Aronia som supplement till vanlig kardiovaskulär terapi.
Slutsats: anthocyaniner från Aronia minskar fettoxidation och kan användas för att motverka oxidativ stress.

Anthocyanins–an adjunct to cardiovascular therapy? Kardiol Pol. 2002 Oct;57(10):332-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12917728

En undersökning som säger:
The ability of a common safe component of consumable foodstuffs to attenuate such pathological conditions could have far-reaching implications for individuals suffering from cardiovascular disease. That these same compounds enhance the arterial NO system suggests that they could also provide additional benefits with respect to several coronary arterial functions.

Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts
David R. Bell , Kristen Gochenaur
Journal of Applied PhysiologyPublished 1 April 2006Vol. 100no. 4, 1164-1170DOI: 10.1152/japplphysiol.00626.2005
http://jap.physiology.org/content/100/4/1164

(in vitro)

Publicerad i: Journal of Phytotherapy

En undersökning om koagulation och Aronia.
“It gives hopes for development of diet supplements, which may be preventing thrombosis in pathological states.”

Anticoagulant effect of polyphenols-rich extracts from black chokeberry and grape seeds.
Bijak M, Bobrowski M, Borowiecka M, Podsędek A, Golański J, Nowak P.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596108

flavonoid-health-benefits

Kolesterol och blodtryck

(mänsklig studie)

Den här studien visade på att regelbunden konsumtion av Aronia jos ledde till en signifikant
ökning av serum kväveoxid koncentration och mer än 7% ökning av FMD (flow mediated dilatation), vilket är av stort intresse för den som har högt blodtryck.

Drinking of chokeberry juice from the ecological farm Dzieciolowo and distensibility of brachial artery in men with mild hypercholesterolemia.Ann Agric Environ Med. 2009 Dec;16(2):305-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20047267

(mänsklig studie)

Studien visar på en 25% minskning av det skadliga ox-LDL (oxidized low-density lipoprotein) efter Aronia konsumtion. Studien även refererad till ovan.

Combination therapy of statin with flavonoids rich extract from chokeberry fruits enhances reduction in cardiovascular risk markers in patients after myocardial infraction (MI).Atherosclerosis, 194, 179-184.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037491/

(möss)

Möss som matades med högkolesteroldiet tillsammans med Aronia bär visade inte på några höjda nivåer av skadligt kolesterol jmf med kontrollgruppen.

Antihyperlipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats fed a high-cholesterol diet.Plant Foods Hum Nutr. 2007 Mar;62(1):19-24. Epub 2006 Nov 29.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17136466

Mage

(möss)

En undersökning som testade Aronians förmåga att skydda magslemhinnan på möss som irriterats genom att utsättas för etanol, och kom fram till att 30mg/kg kroppsvikt kunde minska etanol-inducerad skada på magslemhinnan med ungefär 50%.

Gastroprotective effect of red pigments in black chokeberry fruit (Aronia melanocarpa Elliot) on acute gastric hemorrhagic lesions in rats.  J Agric Food Chem. 2004 Apr 21;52(8):2226-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15080625

Immunförsvar

Kombinationen sjunkande näringsinnehåll i vår mat, stressen i vårt samhälle och de tusentals nya kemikalier vi ständigt utsätts för sätter press på våra immunförsvar. Tvärtemot vad man kan tro ser inte cancerstatistiken särskilt positiv ut, tvärtom, det verkar som om den är på uppgång i de flesta industrialiserade samhällen. Vi kan alla dra nytta av Aronians rika antioxidantinnehåll och skyddande kraft.

(in vitro)

Aronia testades för sin förmåga att motarbeta influensavirus och andra patogener in vitro. En omfattande undersökning som kommer fram till många intressanta slutsatser förutom Aronians immunförsvarsstödjande effekt, så som att den normaliserar glukosmetabolismen, är antimutagen och skyddar mot tungmetallen kadmium.

Valcheva-Kuzmanova S, Russev V, Bojkova K, Belcheva A. Study of natural Aronia melanocarpa fruit juice for antibacterial and antiviral аctivity. Scr Sci Med. 2003;35:21-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17408071

Citat från undersökningen nedan:
Anthocyanins are particularly abundant in different fruits, especially in berries. The beneficial effects of these compounds for human health have been known from at least the 16th century. Despite the great number of papers devoted to the different biological effects exerted by anthocyanins only a limited number of studies is focused on the antimicrobial activity of these compounds.. After consumption, anthocyanins are intensively metabolized, mainly in the intestines and liver. Glucorination, methylation and sulfation are the most typical metabolic reactions.. Mechanisms underlying anthocyanin activity include both membrane and intracellular interactions of these compounds. Antimicrobial activity of berries and other anthocyanin-containing fruits is likely to be caused by multiple mechanisms and synergies because they contain various compounds including anthocyanins, weak organic acids, phenolic acids, and their mixtures of different chemical forms.

Anthocyanins as antimicrobial agents of natural plant origin.
Cisowska A1, Wojnicz D, Hendrich AB.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21366068

Citat från undersökningen nedan:
Berry fruits are rich sources of bioactive compounds, such as phenolics and organic acids, which have antimicrobial activities against human pathogens. Among different berries and berry phenolics, cranberry, cloudberry, raspberry, strawberry and bilberry especially possess clear antimicrobial effects against, e.g. Salmonella and Staphylococcus. Complex phenolic polymers, like ellagitannins, are strong antibacterial agents present in cloudberry and raspberry. Several mechanisms of action in the growth inhibition of bacteria are involved, such as destabilisation of cytoplasmic membrane, permeabilisation of plasma membrane, inhibition of extracellular microbial enzymes, direct actions on microbial metabolism and deprivation of the substrates required for microbial growth. Antimicrobial activity of berries may also be related to antiadherence of bacteria to epithelial cells, which is a prerequisite for colonisation and infection of many pathogens. Antimicrobial berry compounds may have important applications in the future as natural antimicrobial agents for food industry as well as for medicine.

Bioactive berry compounds-novel tools against human pathogens.
Puupponen-Pimiä R1, Nohynek L, Alakomi HL, Oksman-Caldentey KM.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15578177

Inflammation

(möss)90733-inflammation-DEth

Följande studie visar på Aronians antiinflammatoriska egenskaper. Intressant också för ögonhälsa, då den handlar om uveitis.

“ the anti-inflammatory effect of 100 mg Aronia extract was as strong as that of 10 mg prednisolone”, ”The anti-inflammatory action of Aronia extract was stronger than that of either quercetin or anthocyanin administered alone.”

Anti-inflammatory effects of aronia extract on rat endotoxin-induced uveitis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005 Jan;46(1):275-81.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15623784

Lever

Det är känt att Aronia främjar god leverfunktion och skyddar levern från skador. Här är en undersökning om leverskador och Aronia.

(möss)

Den studie som här citeras visade att Aronia minskade markörer på leverdysfunktion hos råttor som utsatts för akut leverskada genom kemikalier.

“The fruits of Aronia melanocarpa are rich in anthocyanins–plant pigments with anti-inflammatory and antioxidant activity. We studied the effect of the natural fruit juice from A. melanocarpa (NFJAM) on carbon tetrachloride (CCl4)-induced acute liver damage in rats.”, “NFJAM .. dose-dependently reduced the necrotic changes in rat liver and inhibited the increase of plasma AST and ALT activities.. NFJAM also prevented the CCl4-induced elevation of MDA formation and depletion of GSH content in rat liver.”

Hepatoprotective effect of the natural fruit juice from Aronia melanocarpa on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats.Exp Toxicol Pathol. 2004 Dec;56(3):195-201.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15625789#

Muskelåterhämtning

En studie som här nämns i en bodybuildingtidskrift och tar upp Aronia som ett intressant tillskott för atleter. Man mätte oxidativ skada på röda blodceller och hur Aronia påverkar återhämtning, och det visade sig att den påskyndar återhämtningen.

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism The Influence of Chokeberry Juice Supplementation on the Reduction of Oxidative Stress Resulting from an Incremental Rowing Ergometer Exercise Lucja Pilaczynska-Szczesniak, A. Skarpanska-Steinborn, E. Deskur, P. Basta, and M. Horoszkiewicz-Hassan, 15(1), 2005
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15902989/

Oxidativ stressradicals

Aronia är rostskydd för våra celler! Fria radikaler produceras varje sekund, men när det blir för mycket för kroppen uppstår oxidativ stress. Orsaker till oxidativ stress är miljöföroreningar, radioaktiv strålning, näringsbrist, livsmedelstillsatser, besprutningsmedel i maten, alkohol, uv-ljus, elektromagnetisk strålning, mediciner, anaerobt idrottande, stress och oro.

Kroppen använder sig av kroppsegna antioxidanter, som bilirubin, histidin, glutation och SOD. Man kan också tillföra potenta antioxidanter med kosten, som polyfenoler. Av stor vikt är även god näring som innehåller de mer kända ämnena vitamin C, E, zink och selen, som ingår i kroppsegna skyddssystem. Vi måste fylla på med antioxidanter dagligen, och genom att få i oss kraftiga ämnen som polyfenoler boostas det totala antioxidantförsvaret.

En Svensk artikel om superbär, däribland Aronia, med länkar till vetenskapliga undersökningar.

http://www.icakuriren.se/Kropp-Sjal/Halsa/Superbar/

En studie om Aronia och oxidativ stress från kemikalier kommer fram till att “The results of the study showed that pretreatment with chokeberry juice confers some protection against chemical-induced oxidative stress.”

Protective effect of chokeberry on chemical-induced oxidative stress in rat.
Kujawska M1, Ignatowicz E, Ewertowska M, Oszmiański J, Jodynis-Liebert J.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488852

Aronia-enriched lemon juice: a new highly antioxidant beverage.
González-Molina E1, Moreno DA, García-Viguera C.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19007164

Vad gäller andra frukter och bär med högt antioxidant och polyfenolinnehåll är det egentligen bara Acai som kan jämföras med Aronia. Ibland hör man folk fråga, vilken är bäst, Acai eller Aronia? Det är inte så lätt att svara på. De ORAC värden som finns tillgängliga för Acai är oftast baserade på Acai-pulver, helst frystorkat. Medan Aronia är mer ovanligt i frystorkad form, man använder hela bär. De två uppmätta värdena är naturligtvis inte jämförbara. Här är en sida som diskuterar detta.
http://aroniaberrynews.com/index.php/faq1/acai-berry-vs-aronia-berry

Viktkontroll

Det finns många undersökningar som visar på polyfenolers förmåga att balansera blodsocker, motverka insulinresistens och förbättra glukosmetabolismen. Man har även visat att polyfenoler kan hjälpa kroppen att lättare använda fettdepåer som bränsle, vilket även det är till stor nytta för den som vill gå ner i vikt.

Vissa anthocyaniner har studerats i samband med problem med övervikt. En anthocyanin, som kallas pelargonidin, som finns i Aronia, har visat sig ha en antidiabetisk effekt på råttor. Andra undersökningar har visat att C-3-G kan öka insulineffektiviteten. Resultaten visar på att Aronia kan användas för att skydda mot diabetes, hjärt- o kärlsjukdomar och andra relaterade problem. Andra undersökningar har visat att C-3-G hade positiv effekt på gener som kontrollerar fettmetabolism och fettcellers aktivitet, och dessutom visade sig dessa anthocyaniner stödja och balansera insulinprodutionen.

Aronia har visat sig effektiv att behandla metabolt syndrom, “välfärdssjukdomen”. Det handlar egentligen om mer än bara “ölmage” och bilringar. Läs mer om metabolt syndrom här:
http://www.kostdoktorn.se/metabolt-syndrom

(möss)

Här är en studie som visar att Aronia motverkar viktökning hos insulin-resistenta råttor och att den modulerar gener som har att göra med inlagring av fettvävnad runt midjan, blodsockerregulation och inflammatoriska signalvägar.

Chokeberry extract consumption inhibits weight gain by modulating adipogenesis, insulin signaling, and inflammatory related gene expression in adipose tissue in rats fed a fructose rich diet.  FASEB J.April 201024 (Meeting Abstract Supplement) 555.7
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1096/fasebj.24.1_supplement.555.7

(möss)

En Polsk studie, drar slutsatsen att Aronia är intressant för att förhindra och behandla metabolt syndrom. “In conclusion, chokeberry fruit derivatives may act as a promising supplementary therapeutic option in the prevention and treatment of disorders occurring in metabolic syndrome, as well as their complications.”

Ingestion of black chokeberry fruit extract leads to intestinal and systemic changes in a rat model of prediabetes and hyperlipidemia.
Jurgoński A1, Juśkiewicz J, Zduńczyk Z.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726160

min dubbla bar edit

Övriga undersökningar för dig som vill veta mer:

Jan Oszmianski, Aneta Wojdylo. Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity. European Food Research and Technology, November 2005, Volume 221, Issue 6, pp 809-813.

Kokotkiewicz A, Jaremicz Z, Luczkiewicz M. Aronia plants: a review of traditional use, biological activities, and perspectives for modern medicine. J Med Food. 2010; 13: 255-269.

Kulling SE, Rawel HM. Chokeberry (Aronia melanocarpa) – A review on the characteristic components and potential health effects. Planta Med. 2008; 74: 1625-1634.

Valcheva-Kuzmanova SV, Belcheva A. Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal plant. Folia Med (Plovdiv) 2006; 48:11-17.

Chrubasik C, Li G, Chrubasik S. The clinical effectiveness of chokeberry: a systematic review. Phytother Res. 2010; 24:1107-1114.

Xianli Wu, Liwei Gu, Ronald L. Prior, and Steve McKay. Characterization of Anthocyanins and Proanthocyanidins in Some Cultivars of Ribes, Aronia, and Sambucus and Their Antioxidant Capacity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52 (26), pp 7846-7856.

Cuiwei Zhao, M. Monica Giusti, Minnie Malik, Mary P. Moyer, and Bernadene A. Magnuson. Effects of Commercial Anthocyanin-Rich Extracts on Colonic Cancer and Nontumorigenic Colonic Cell Growth. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52 (20), pp 6122-6128

Bell, D. R., & Gochenaur, K. (2006). Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts. J Appl Physiol. 100 (4): 1164-70.

Han, G.-L., Li, C.-M., Mazza, G., & Yang, X.-G. (2005). Effect of anthocyanin rich fruit extract on PGE2 produced by endothelial cells. Wei Sheng Yan Jiu. 34 (5): 581-4.

Böcker

Béliveau/Gingras, Krebszellen mögen keine Himbeeren, Kösel-Verlag 2008.

Béliveau/Gingras, Foods That Fight Cancer: Preventing Cancer through Diet, McClelland & Stewart 2006.

Carson Ralph, Harnessing The Healing Power Of Fruit: The New Paradigm for Optimum Health, Siloam 2009.

Grün/Neidhardt, Aronia: Unentdeckte Heilpflanze, Herrbert Wittl 2011.

Neumayer/Funfack, Aronia – Powerbiostoffe aus der Apfelbeere, Koha Verlag 2012.

Aronia går att odla i Sverige.
Ett forum där Aroniaodling diskuteras.
http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=118049